ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο ΔΣΚ υλοποιούμε το πρόγραμμα "ΝΤΟΠΙΟΙ ΣΠΟΡΟΙ"

Τα παιδία ζωγράφισαν τον δρόμο που οδηγεί στο Σxολείο με χρώματα και λουλούδια από την φύση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΙΤΗ

Περισσότερα »