Ωρολόγιο Πρόγραμμα

----29668881

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου

για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι το εξής :

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Γλωσσική Διδασκαλία                           3 ώρες
 Νεοελληνική Λογοτεχνία                           2 ώρες
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                           2 ώρες
 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Οδύσσεια-Ηρόδοτος)                           2 ώρες
 Ιστορία                           2 ώρες
 Θρησκευτικά                           2 ώρες
 Μαθηματικά                           4 ώρες
 Φυσική                           1 ώρα
 Βιολογία                           1 ώρες
 Γεωγραφία                           1 ώρες
 Αγγλικά                           2 ώρες
 Γαλλικά ή Γερμανικά                           2 ώρες
 Τεχνολογία                           1 ώρα
 Πληροφορική                           1 ώρα
 Μουσική                           1 ώρα
 Καλλιτεχνικά                           1 ώρα
 Γυμναστική                           2 ώρες
 Οικιακή Οικονομία                           2 ώρες
 ΣΥΝΟΛΟ                         32 ώρες

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Γλωσσική Διδασκαλία                           2 ώρες
 Νεοελληνική Λογοτεχνία                           2 ώρες
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                           2 ώρες
 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Ιλιάδα)                                             2 ώρες
 Ιστορία                           2 ώρες
 Θρησκευτικά                           2 ώρες
 Μαθηματικά                           4 ώρες
 Φυσική                           2 ώρες
 Χημεία                           1 ώρα
 Βιολογία                           1 ώρα
 Γεωγραφία                           2 ώρες
 Αγγλικά                           2 ώρες
 Γαλλικά ή Γερμανικά                           2 ώρες
 Τεχνολογία                           1 ώρα
 Πληροφορική                           1 ώρα
 Μουσική                           1 ώρα
 Καλλιτεχνικά                           1 ώρα
 Γυμναστική                           2 ώρες
 ΣΥΝΟΛΟ                         32 ώρες

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Γλωσσική Διδασκαλία                              2 ώρες
 Νεοελληνική Λογοτεχνία                           2 ώρες
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                           2 ώρες
 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Ελένη ή Όρνιθες)                             2 ώρες
 Ιστορία                           2 ώρες
 Θρησκευτικά                           2 ώρες
 Μαθηματικά                           4 ώρες
 Φυσική                           2 ώρες
 Βιολογία                           1 ώρα
 Χημεία                           1 ώρα
 Αγγλικά                           2 ώρες
 Γαλλικά ή Γερμανικά                           2 ώρες
 Τεχνολογία                           1 ώρα
 Πληροφορική                           1 ώρα
 Μουσική                           1 ώρα
 Καλλιτεχνικά                           1 ώρα
 Γυμναστική                           2 ώρες
 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή                           2 ώρες
 ΣΥΝΟΛΟ                         32 ώρες